Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 5

From Wiki Name
Jump to navigation Jump to search

Marcos Capítulo 5[edit]

1 Nits nyëkx, kojmëtë a'tuk mëj në wä´äm, mä Gadarenos y'it. 2 Jatyë ampy ku Jesús winäjky botë këxm, ku jam tu´uk yä'äytyëjk jä'äy mati täijtëp kyä 'oywyë pyitsë'ëmy kawisantë nits wyinkumi´in äjtë. 3 Yä'äy'tyëjk'jääy tsyënë ijty käwisantë: nipën ijty tkäyëkapxy nipuxtäkuwë´nën . 4 Käwinä´äkyäjë pujx jyä,yëktämëjwë´ëmpety tyeky kyëxm. Tukëyë pujx tepxy tanu'ujkë kyexy nipën ijty nën mäjäw tkämë'ëtë, jats myumätä´äkët. 5 Ja xëjny ja ko'ots jap kawisantë mëët kopk këxm, yäxke´eky, jats jap tsäj tnätyatsukyë. 6 Ku Jesús ojts yëk ixpä'aty jä kam; putp t'anëkx'ë'ëy, nits twinkuxtenä'äy. 7 Nits mëk tmukäpxkejky, ¿tij ëts mits ntämüjakyëpy Jesús, Dios u'unk mati këxm naxy ? Näy nyäj Dios këxm ëts mits nmunukxtä´äky, käti ëts tsokätunk x´ixy. 8 Naj Jesús ijty nyëmxyë: "pitsëm jam yä'ä'y tyëjk nyikëxm mits kyä'owyë" 9 Nits (Jesús) yektëjë: ¿tim mxë'ëw? nits y´ätsooy: "ja ëts nxë'ëw tsiptumpë" nimäy nyäxy ëëts. 10 Käwinä'äk yajë ojts myunukxtakyë jats ka'a äyäm tyëk nëkxt. 11 Jatyë ampy, kutsxy nituknu´uk ijty jëkx'änäxtë jam kopk äkukm. 12 Jats myunukx täjkëtë, nits nyëmxëtë: "päkaxk ëëts jam kutsxy äkukm, jats ëëts kutsxy ntätëkëtët." 13 Jats ojts naj tyëkjaty. Kyä'oywyë jyäwën pyitsë'ëmy jats kutsxy tätëjk eetyëj, nits pyutjuptäkëxtë jats ojts nyikätspatkëxtë mëjy jotm. Ni matsk mil ijty kutsxy, najts ojts mëjy nyëjotm nyëxipxkëxtëj. 14 Jats yä'äytyëjk jää'y, mati kutsxy ixtëp ijty kyekëxtë jats käjpjotm ojts myatyä´äktë, tsoj käm jotm ojts jäty; nimäy ojts jä´ay pyitsëmte jats t'is'ixtë, jatyëj. 15 Nits Jesús t'änëkx'etyë, ku t´ixtë yä'äytyëjk jääy jats jam tsyënë mati kyä'oywyë käyëk' jotkujk äj´tëp, tëj wyit t´pëm të tsyo'oky mati ijty käwinëmpyë kyäj'oywyë tä´ijtëp jats jä'äy tsyëjk'eetyëj. 16 Mäti ojts t'ixtë tsotëj jaty mati yä'äjtyëjk ja´ay kyäoywyë tä´ijtëp, jats yëkwäj'njatyë mati jäk´jä´ätëtstë ix'ojk, nyäy nyäjmë ojts twäjnëtëj tsokutsxy tëj jaty. 17 Mati jä'äy ojts jäkjätë Jesus yëkmunukxtäjky jats wan jäkam tnikxy. 18 jä´äy mati tä´ijtëp ijty kyäoywyë jam pyäj'jätë ma Jesús ijty barco jotm tyëjk´enyëtë tson´oknëtëpja y´ijty. jats tnëjmjää´y nits pyäwäwët. 19 Ka Jesús ojts kyupekyë jats tpänëkxt jats tnëmjää´y nëkxnë mtëkëntum, mëtë mjä'äy, jats xwäjnët tsoj tëj myëkpä´äyoy, tso´tëj myëkputëkë. 20 Jats yä´äjtyëk jä´äy nyikx Decápolis nits ojts tnikapxy tsoj Jesús pyutëk'atyë tëj jats nitukëyë ojts jyotkujtä'äktëj. 21 Ku Jesús ojts nyäxkojmë barco jotm jäkam ojts nyëkx´kojmë, kawinëmpyë jä'äy tyämujkë mëjnëwä´äm. 22 Nitukën mati tjuptanaapy mä´äm yoymyuktäjk mati txëëw´eepy Jairo, ku t´ixy ku Jesús myi´iny takats´pejty tyeky kyëjxy. 23 nits mayajë tmunukxtajky t´nëjmë ëts nëëx u´nk ookwanëp je´a, mits nmunukxteakypy min tjamyën jeats xkënixajt jeats tso´okt nits jyukët. 24 Jesús , nimäy ja´ay pyänëkxë, jaay nyänyästijë´yokexyëtë. 25 Ja ijty tu´uk to´xy tyëjk mäk´metsk jumëjt n´ëjpy pyä´äm jik´ayoyëj. 26 Jik äyow ijty jyaty, tëj nimay tsoyewyëtjä´ixy. Tukëyë myeeny tjäyëktunkëxnë, ni junëj ijty kyätso´oky mëktäk´ätëtsp ja ijty. 27 Tëj ja ijty tmäto´y tso Jesus tyuny: Jakëx ix´ojk tpänikxy, ku ijty Jesus yo'ojy nimäy jaa'y äkujky, nits wyit tonmäjts´jaay. 28 Näj toxytyëjk wyääny: "Ku ëts jayë n´tonmäjtsët wyit, tso´okp ëts." 29 Ku ton mäjts jääy wyit nits nyëjpy pyä´äm y´ätujky, toxy tyëjk tjäwëëy, ku nyikëjx të tsyo´oky. 30 Jesús jatyë tjäw ëëy ku myëk jäwën pyitsëëmy nyikëxm. Nits ixëmpijty maj nimäy jääy nits tyëk të'ëy: ¿pën ëts tëj nwit xtonmäjtsë? 31 nits jatyë pyäyoywyëtëjk y´atsojëtë: m´ixpy ku nimäy nyexy jääy mti okexyë nits mits jik tëjy ¿pën tëj mwit mntonmäjtsyëj? 32 Jesús ixëtijty jats tnijäwëwyä´n pën tëj tyonmetsyë. 33 Nyi jäw eepy toxytyëjk ti tëj tyunyë: ojts twyinkunëkxë tsëjk´eepy kya'ts kitä´äy Jesús wyinkujky. Nits tukëyë twänkëjx jaa´y (ku tëj nëjpy y´ätëyë). 34 Jesús nyëmxë: "un´k mits m´antsy´jäwën të myëktsokyë. Nëkx'në jotkujk, tëm tso´oky tëj pä'äm niwätsyëj." 35 yám y´íjty Jesus tmëtnakyepxyë toxtyëjk, ku Jairo yëknimiiny nits yéknëjmjaay: të mnëëx y´oknë ¿tikëx jäk´ätsu´ujxy jiik ixpëkpë? 36 Ku Jesús tmato´oy tso wyä´äntë: Jesús tnëjm´ääy jatyë ja´a juptanawyë"ka'a mtsëkët tëy jawë jayë." 37 Ni pën ojts tkäkupeky Jesús mëët jayë Pedro, Jacobo (Santiago) mëët Juan Jacobo y´utsy. 38 nits jatë myintë´yoymyuktäjk juptanawÿë ntum nits ja´a t´ixy yëk´ayow ku nimäy jaa'y jë´ëytyë yä´áxtë. 39 Ku ojts tikypy tyëkë nits tnëjmë: ¿tikëx mtsatsy wyin mäytyë tikëx myä´äxtë? yë ki´ixy kanëm y´ooky, mä´äp yë´. 40 Ojts jääy nyixikyë nits Jesus tkex pitsëmkëjxy jääy. Jayë ojts tyëk ta´ny ki´ixy tyeety mëët tyääk, mëët mäti myëët. Nits ki´ixy tyikypy nyäxtë. 41 Jesús tkojnjëk´ääy ki´ixy kyë'ë nits tnëjmë: "Talita cumi" mati ayuujk wimpitsëmp "ki´ixy uunk mits nëjm jaapy putë´ëk" 42 Jatyë ki´ixy pyutë´ëjky jatyë ÿo'ojy (mäkmatsk ki´ixy y´umëjt y´ijty) nitukëyë ätëy äjät jääy tyänkëjxy. 43 Jesús mëk tnëjmjaa´y nipën xkäwäjnët. Nits jik në´jm jatyë yëkäytyë ki´ixy.